15 januari 2020: warmtefoto’s maken, lezen en interpreteren, 19-21 uur