4 en 11 februari 2020: volgende opleiding voor kwartiermakers!