27 maart 2022: DAG Russisch GAS

We delen onze warmte: solidair met elkaar EN met Oekraïne!

Kom naar de Energieke Markt!

De aanleiding: 14 % Russisch gas? Daar willen we van af. We maken een bescheiden ‘move’ van gas naar elektrisch. Hybride denken!

Ervaringen van buurtbewoners met Infraroodpanelen al vast even zien en horen? Zie hier.

27 maart 2022: DAG Russisch GAS2022-03-25T21:56:15+00:00

Tweejarig project Gebiedsgericht SLIM (2021-2023) gehonoreerd!

Tweejarig project Gebiedsgericht SLIM (2021-2023) gehonoreerd!

Terwijl we met GroenGas op alle mogelijke manieren nog bezig zijn in Gaasperdam, van klein naar groot, middels (1) GFE inzamelen op 20 plekken in de wijk, en (2) minivergister voor ‘swill’ van bedrijven achter de Groene Hub, op weg naar de grote GroenGas-hogedrukvergister met als input alle riool in Gaasperdam, hebben we een projectvoorstel “Gebiedsgericht SLIM” ingediend bij REACT-EU. En dat is gehonoreerd!

Hoor en zie er meer over in het promofilmpje of lees de verkorte versie elders! Duidelijk is dat we niet meer alleen mikken op ‘de derde weg naar aardgasvrij, maar ook op de 1e (restwarmte of aquathermie) of de 2e (all-electric), en bovenal op een mix van sociale, democratische en technische transitie.

 

Tweejarig project Gebiedsgericht SLIM (2021-2023) gehonoreerd!2021-11-16T20:58:38+00:00

De minivergister is er inmiddels: 4e Donut-Deal op komst…!

Verwacht: de 4e Donut Deal!

Het beeld is er al, de tekst voor de 4e Donut Deal is nog in wording …. Vol verwachting klopt ons hart!

Een minivergister, en meer dus…. De minivergister (voluit: cfrc-biodigester; zie https://circ.energy) voor Groente-, Fruit- en Etensresten – afval van de Groene Hub zelf, en ‘swill’ van de omliggende restaurants en winkels – staat sinds 16 februari 2021 op het schoolplein van de Groene Hub.  Helaas mag hij dan nog niet meteen in werking, want – hoe sympathiek en kleinschalig ook- er rust een vergunningplicht op, is ons inmiddels gebleken.  Maar het verhaal kunnen we nu dus al wel vertellen….

Een Deal met 10 Partners, 7 issues van ‘de binnenkant van de Donut’, en 5 van ‘de buitenkant’:

En door afval als waardevolle grondstof (voor GroenGas en plantenvoeding, oa. voor een eetbare speelplaats bij de Groene Hub) te zien, kunnen we niet alleen geld verdienen aan duurzaam doen, maar nu ook met elkaar (bedrijven, bewoners, kinderen, ouders) de openbare ruimte schoon houden en daarmee meteen ook ratten overlast voorkomen! Er zijn er in het najaar van 2020 in korte tijd 56 gevangen en het is nu aanzienlijk stiller; de overlast is er al af! Zie er meer van in bijgaande Presentatie.

Wat is een Donut Deal?

Een Donut Deal is een mooie praktische vertaalslag van ‘de Donut Economie van Kate Raworth’: zie voor een introductie in de Donut Economie: https://www.kateraworth.com/animations/ . Een Donut Deal is een set van werkafspraken tussen twee of meer organisaties die samen in een complexe maatschappelijke opgave tenminste 1 thema van ‘de buitenkant’ (het ecologisch plafond) en tenminste 3 thema’s van ‘de binnenkant’ (het sociaal fundament) integraal aanpakken. Zo kom je (een gebied, een organisatie, bedrijven, mensen) meer en meer ‘in de donut’; gezond en wel, goed voor mens en aarde!

Meer weten over hoe het loopt met de 1e 3 Deals? Zie https://groenehub.org/donut-deals/

De minivergister is er inmiddels: 4e Donut-Deal op komst…!2021-02-21T05:48:28+00:00

Komt er een minivergister in Gaasperdam?

Komt er een minivergister in Gaasperdam?

GroenGas in Gaasperdam: we werken aan 1 grote hogedrukvergister voor heel Gaasperdam sinds mei 2019, maar dat vraagt wat meer tijd. Om het vuurtje brandende te houden pakten we de kans die zich onverwacht voordeed. Met een CirC-minivergister voor het verwerken van GFE (Groente, Fruit- en Etensresten). Uit 50 kg GFE kan 15 m3 GroenGas gemaakt worden. Hoe mooi is dat?

Komt er een minivergister in Gaasperdam?2020-11-05T11:07:07+00:00

Mee-oogsten van Zonnestroom van kinderdagverblijf in Gaasperdam

Mee-oogsten van Zonnestroom op kinderdagverblijf

22 oktober 2020: Cooperatie Zuiderlicht komt samen met Cooperatie de Groene Hub met een aanbod van mee-delen in zonnestroom via een prachtige financieringsconstructie. Voor eenmalig 1 Euro kan jij als bewoner van Gaasperdam 15 jaar lang meedelen in de oogst! De 1 ct korting die je krijgt per kilowatt uur kan bij gemiddeld gebruik van 3500 kWh oplopen tot een winst van 35 Euro per jaar. En dat 15 jaar lang. Wie wil hier niet aan meedoen: goed voor je portemonnee EN goed voor het milieu. SLIM ‘van samen’! Vooral voor mensen die geen eigen dak hebben (bv huurders) of geen geld om te investeren hebben. Dit heet met een mooi woord; Postcoderoos 2.0. Geef jee snel op via Zuiderlicht, want wr is nogal wat belangstelling voor! Lees er meer over op de site van Cooperatie Zuiderlicht: https://www.zuiderlicht.nu/portfolio-item/kinderdagverblijf-in-gaasperdam/

Mee-oogsten van Zonnestroom van kinderdagverblijf in Gaasperdam2020-11-05T11:06:04+00:00

collectieve inkoop zonnepanelen en spouwmuurisolatie

Collectieve inkoop zonnepanelen en spouwmuurisolatie

Collectieve inkoop van zonnepanelen en (spouwmuur/vloer-)isolatie, bovenal voor grondgebonden woningen, met name van eigenaren. Medio juni ontvangt iedere bewoner van Gaasperdam hier een brief over, en in september nogmaals. NB: voor huurders kan dit ook wel, maar dan moet je met je verhuurder/woningcorporatie overleggen over de mogelijkheid van ZAV (Zelf Aangebrachte Voorzieningen).

We doen deze collectieve inkoop in het kader van het project “Gaasperdam SLIM naar QuickFit Aardgasvrij”. Daarin focussen we op de QuickFit-oplossingen voor de huizen die op GroenGas willen, maar bij de collectieve inkoop is dat geen issue. Iedereen die nog geen zonnepanelen heeft kan nu zijn kans grijpen! We doen deze collectieve actie samen met het Regionaal Energie Loket en met de gemeente. Het Regionaal Energie Loket (zie regionaalenergieloket.nl) heeft veel ervaring met collectieve inkoop, die doet ook de voorselectie van bedrijven en installateurs, alsook de nazorg. Verwacht niet dat de prijzen enorm veel lager zijn dan als je het zelf regelt. Het belangrijkste is dat je zo op een fijne manier ontzorgd wordt.

Hierbij de brief over de online meeting voor Gaasperdammers op 1 juli a.s. om 19.30 uur (voor wie niet kan: op 2 juli gaat het alleen over zonnepanelen, voor de Bijlmer). Graag vantevoren opgeven bij martin@groenehub.org. Ook voor vragen kun je bij Martin terecht, bv. als je de panelen of de isolatiemaatregelen middels de gunstige gemeentelijke energielening wil gaan financieren. Wat je aan aflossing moet betalen is minder dan dat je op je energierekening bespaart! Hij houdt spreekuur op dinsdagen en donderdagen tussen 14 en 16 uur.

De collectieve inkoop-‘happening’ zou eerder al op 7 mei jl. plaatsvinden; door de Corona hebben wij niet gekozen voor online, maar voor uitstel, omdat veel mensen toen nog dusdanig door de Corona in hun bestaanszekerheid geraakt waren en nog zijn, dat dit niet het moment leek om over dit soort grote uitgaven te willen/kunnen nadenken. Nu gaan we alsnog voor de online aanpak EN hebben we ook de termijn verlengd: intekenen kan tot begin november. Hou deze site in de gaten!

Ondertussen is de collectieve inkoop afgerond en is er een mooi verslag over verschenen. Klik hier.

collectieve inkoop zonnepanelen en spouwmuurisolatie2021-01-13T19:42:21+00:00

10 en 12 juni: Online sessies over Donut-Deals: wie volgt?

10 en 12 juni: Online sessies over Donut-Deals: wie volgt?

Met inspirerende bijdragen van “de Groene Hub”, met onze 3 Donut-Deals, ontwikkeld in onze kraamkamer Stichting COCRATOS. Alvast meer over het achtergrondverhaal  weten van de Donut-Deals, ‘in context’? Lees hier.

10 juni: Nieuw West editie via New Metropolis, online via ZOOM.

Meld je hier aan: https://www.newmetropolisnieuwwest.amsterdam/programmas/2020/6/10/de-donut-voor-nieuw-west 

12 juni,  Pakhuis de Zwijger:

https://dezwijger.nl/programma/de-donut-voor-stadsmakers. Kijk de sessie terug. Dan hoor je meer over de kracht van Donut-Deal: https://youtu.be/lpj384xoTfE. Zie ook de eerdere uitzendingen Pakhuis de Zwijger in april jl. over Amsterdam Donutstad en over de Donut-economie in het algemeen: https://www.youtube.com/watch?v=Xa36HD40-Pw.

10 en 12 juni: Online sessies over Donut-Deals: wie volgt?2020-06-23T14:46:33+00:00

Workshop waterzijdig inregelen

11 juni 2020: Workshop Waterzijdig inregelen

Bijscholen: het mag weer! Maar meld je wel aan (bij martin@groenehub.org), want vol is vol, en bij verkoudheid: thuisblijven…. van 19.30-21.30 uur.

Bij het gros van de woningen is de cv-installatie niet optimaal ingesteld. Dit heeft nadelige gevolgen voor het energieverbruik en comfort. Volgens normeninstituut NEN wordt door alle slecht ingeregelde installaties jaarlijks veel kostbare energie weggegooid, met een onnodig dure rekening als gevolg. Een betere doorstroming van het water in de radiatoren, maar soms juist ook een langzamer doorstroming door een bepaalde radiator, zodat er meer warmte afgegeven kan worden, kan tot grote verbeteringen leiden: het gasverbruik daalt met 10-20%. Het zorgt ook voor een betere warmteverdeling tussen de radiatoren. Hierdoor zijn bepaalde kamers niet meer te warm of te koud ten opzichte van de rest van het huis.

Beaudouin Knaapen van Stichting !Woon ZO – en die ook al eerder de een workshop gaf over infraroodfoto’s en over het belang van goed ventileren – zal deze cursus ‘waterzijdig inregelen’ geven, bij ons in de Groene Hub. Deze workshop is speciaal voor onze kwartiermakers van GroenGasQuickFit, maar ook energiecommissarissen of andere belangstellenden zijn welkom.

Johnson in de Groene Hub, nu ook met 9JA radio, elke vrijdag van 17-19 uur!

Hoewel ook in De Groene Hub door de Coronacrisis een aantal activiteiten op een lager pitje zijn komen te staan, werkt een flink aantal mensen achter de schermen goed door. Een van deze mensen is Johnson Adeniyi Adesida.

Johnson is een van de deelnemers van het traject “Een Leven Lang Leren”, dat in oktober 2019 van start ging. In korte tijd heeft hij zich al redelijk onmisbaar weten te maken. Niet alleen omdat hij de man is die helpt om de Hub schoon en fris te houden, maar vooral omdat hij altijd bereid is anderen te helpen met hun projecten en al diverse fotoreportages van activiteiten in de Hub heeft verzorgd.

Maar Johnson doet meer. Hij heeft immers ook zijn dromen. Johnson heeft een passie voor media, film en fotografie, waarmee hij mensen wilt verbinden met elkaar. In 1995 arriveerde hij vanuit zijn geboorteland Nigeria in Nederland met zijn dromen om hier ervaringen op te doen, te leren en te werken en de opgedane kennis weer te exporteren naar Nigeria. Dat liep op een teleurstelling uit. Er was geen hulp en hij werd geconfronteerd met het slechte imago van Nigerianen, die in Nederland vaak geassocieerd worden met internetcriminaliteit. Helaas, het is maar al te vaak zo dat het negatieve gedrag van een kleine minderheid een hele bevolkingsgroep wordt aangerekend.

Johnson laat zich daar niet door uit het veld slaan, hij blijft optimistisch en is alleen maar meer gedreven om zijn landgenoten van hun slechte imago te bevrijden. Met een aantal landgenoten heeft hij dan ook de 9JA – groep gevormd (spreek uit: ‘Nai-djah’, ofwel Nigeria), waar ook 9JA Radio en 9JA TV deel van uitmaken. Hun doel is een platform te bieden voor Nigerianen, een beter imago te creëren en daarmee een betere toekomst voor de jongeren.

Bij de Groene Hub heeft hij zijn kans gekregen een volgende stap te zetten én deze aangegrepen. Wilde hij zich eerst vooral gaan bezighouden met film en fotografie, zijn coach Peter zag een mooie kans voor hem bij Radio Mart omdat Johnson in het verleden al een radioprogramma bij Salto had. Via Martin (ook van de Groene Hub) werd Johnson bij Mart geïntroduceerd.

Radio Mart staat voor Multiculturele Amsterdamse Radio en Televisie en is onderdeel van Stichting Multiculturele Communicatie. Doelstelling van Mart is de communicatie tussen de verschillende etnische bevolkingsgroepen te bevorderen. Johnson kreeg een uur zendtijd bij Mart Radio en inmiddels is dat verdubbeld. Het weekend begint bij Mart Radio met twee uur lang 9JA Radio. Ook hier biedt Johnson een platform voor Nigerianen, maar ook andere gasten zijn van harte welkom in zijn show. De Groene Hub bijvoorbeeld, want elke week nodigt Johnson een gast van de Hub uit voor een ‘message from the Green Hub’, want de voertaal op 9JA Radio is Engels. Radio Mart is via internet te beluisteren zodat niet alleen 9JA maar ook De Groene Hub een landelijk, ja zelfs wereldwijd, bereik heeft voor het uitdragen van onze boodschap. Met Johnson hebben we een echte verbinder in huis, die de Afrikaanse gemeenschap in Zuidoost en de Groene Hub dichter bij elkaar kan brengen. Luisteren dus! Elke vrijdag live tussen 17:00 en 19:00 uur, te beluisteren via radiomart.nl.

Workshop waterzijdig inregelen2020-06-23T14:35:16+00:00

Zaterdag 25 april, 12-16 uur: alternatieve Compostdag op de Groene Hub

Zaterdag 25 april 12-16 uur: alternatieve Compostdag op de Groene Hub

Deze uitnodiging is bovenal voor de mensen die hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in deelname aan ons Gaasperdamse GF-E inzamelproject: 30 mensen willen een GF-E bak in hun buurt (ze houden ook een oogje in het zeil) èn zij zorgen ervoor dat met hun bak ongeveer 20 huishoudens in hun directe omgeving ook meedoen. Maar dat is van later zorg. Eerst de 30 ‘beheerders’ vinden (we hebben er al 25!) en in het zonnetje zetten. Ze mogen mensen meenemen natuurlijk!

Op zaterdag 28 maart zou het Nationale Compostdag zijn. Wij pakten die gelegenheid om het project te starten. We hebben zo’n 130 zakjes van 10kg hoogwaardige compost gekregen van de gemeente om uit te delen. Verder wilden we de genodigden informeren over ons project en de inzameling van GF-E. De Corona Crisis gooide echter roet in het eten.

Vanwege het mooie weer EN omdat het nu zaaitijd is, komen we met dit alternatief. Het uitdelen van de compost en wat toelichting kan prima buiten, 1 op 1, in de tuin van de Hub en op het schoolplein. Koffie, thee en een lichte lunch moeten we helaas voor een volgende gelegenheid opsparen. We delen gratis zakjes compost uit EN geven informatie (en een informatiefolder mee) over GF-E en over het project. Zie voorkant en achterkant folder. De zakjes compost passen in een flinke boodschappentas en ze wegen (schat ik) zo’n 6 kg. Hopelijk zien we jullie zaterdag! De foldertekst kun je hier downloaden (voorkant, achterkant)

Zaterdag 25 april, 12-16 uur: alternatieve Compostdag op de Groene Hub2020-06-23T11:36:16+00:00

I.v.m. Corona UITSTEL 7 mei 2020: COLLECTIEVE INKOOP van zonnepanelen en (spouwmuur/vloer-)isolatie!

I.v.m. Corona UITSTEL 7 mei 2020: COLLECTIEVE INKOOP van zonnepanelen en (spouwmuur/vloer-)isolatie! Nieuwe datum volgt, vermoedelijk 7/8/9/10 september. WEL tussentijds virtuele inspiratiesessies!! 

Voor grondgebonden woningen, met name van eigenaren. Voor huurders kan dit ook wel, maar dan moet je met je verhuurder/woningcorporatie overleggen over de mogelijkheid van ZAV (Zelf Aangebrachte Voorzieningen).

We doen deze collectieve inkoop in het kader van het project “Gaasperdam SLIM naar QuickFit Aardgasvrij”, met focus op de QuickFit-oplossingen voor de huizen die op GroenGas willen. We doen dit samen met het Regionaal Energie Loket. Het Regionaal Energie Loket (REL, zie regionaalenergieloket.nl) heeft veel ervaring met collectieve inkoop, die doet ook de voorselectie van bedrijven en installateurs, alsook de nazorg. Alle grondgebonden woningen met eigenaren krijgen een brief van de gemeend hierover, maar mensen uit andere wijken zijn ook welkom om aan te haken! Verwacht niet dat de prijzen enorm veel lager zijn dan als je het zelf doet. Het belangrijkste is dat je op een fijne manier ontzorgd wordt. Graag vantevoren opgeven bij martin@groenehub.org Ook voor vragen kun je bij Martin terecht, ook voor het geval je toch al zelf zonnepanelen wil aanschaffen. Wij hebben gekozen voor uitstel omdat veel mensen nu dusdanig in hun bestaanszekerheid geraakt zijn dat dit niet het moment is om over dit soort grote uitgaven te willen/kunnen nadenken. Tegelijkertijd willen we samen met de gemeente en REL ‘het vuurtje brandende’  houden met virtuele inspiratiesessies in mei en juni, voor heel Zuidoost. Hou deze site in de gaten!! Z.s.m. meer nieuws….

I.v.m. Corona UITSTEL 7 mei 2020: COLLECTIEVE INKOOP van zonnepanelen en (spouwmuur/vloer-)isolatie!2020-04-23T09:33:13+00:00
Laad meer berichten