Verwacht: de 4e Donut Deal!

Het beeld is er al, de tekst voor de 4e Donut Deal is nog in wording …. Vol verwachting klopt ons hart!

Een minivergister, en meer dus…. De minivergister (voluit: cfrc-biodigester; zie https://circ.energy) voor Groente-, Fruit- en Etensresten – afval van de Groene Hub zelf, en ‘swill’ van de omliggende restaurants en winkels – staat sinds 16 februari 2021 op het schoolplein van de Groene Hub.  Helaas mag hij dan nog niet meteen in werking, want – hoe sympathiek en kleinschalig ook- er rust een vergunningplicht op, is ons inmiddels gebleken.  Maar het verhaal kunnen we nu dus al wel vertellen….

Een Deal met 10 Partners, 7 issues van ‘de binnenkant van de Donut’, en 5 van ‘de buitenkant’:

En door afval als waardevolle grondstof (voor GroenGas en plantenvoeding, oa. voor een eetbare speelplaats bij de Groene Hub) te zien, kunnen we niet alleen geld verdienen aan duurzaam doen, maar nu ook met elkaar (bedrijven, bewoners, kinderen, ouders) de openbare ruimte schoon houden en daarmee meteen ook ratten overlast voorkomen! Er zijn er in het najaar van 2020 in korte tijd 56 gevangen en het is nu aanzienlijk stiller; de overlast is er al af! Zie er meer van in bijgaande Presentatie.

Wat is een Donut Deal?

Een Donut Deal is een mooie praktische vertaalslag van ‘de Donut Economie van Kate Raworth’: zie voor een introductie in de Donut Economie: https://www.kateraworth.com/animations/ . Een Donut Deal is een set van werkafspraken tussen twee of meer organisaties die samen in een complexe maatschappelijke opgave tenminste 1 thema van ‘de buitenkant’ (het ecologisch plafond) en tenminste 3 thema’s van ‘de binnenkant’ (het sociaal fundament) integraal aanpakken. Zo kom je (een gebied, een organisatie, bedrijven, mensen) meer en meer ‘in de donut’; gezond en wel, goed voor mens en aarde!

Meer weten over hoe het loopt met de 1e 3 Deals? Zie https://groenehub.org/donut-deals/