Komt er een minivergister in Gaasperdam?

GroenGas in Gaasperdam: we werken aan 1 grote hogedrukvergister voor heel Gaasperdam sinds mei 2019, maar dat vraagt wat meer tijd. Om het vuurtje brandende te houden pakten we de kans die zich onverwacht voordeed. Met een CirC-minivergister voor het verwerken van GFE (Groente, Fruit- en Etensresten). Uit 50 kg GFE kan 15 m3 GroenGas gemaakt worden. Hoe mooi is dat?