2 februari 2019: Het Parool vertelt ons verhaal!

Op 2 februari 2019 stond in het Parool een paginagroot artikel over GroenGas QuickFit in Gaasperdam. Kortom, wij als bewoners en onze Partners (COCRATOS, gemeente/stadsdeel ZO, Waternet, !Woon, Cooperatie Zuiderlicht, Stichting Samen Energie Neutraal en Bareau) zijn er klaar voor. Nu eerst wachten op de toekenning van het projectvoorstel dat we bij de gemeente hebben ingediend (‘Ruimte voor duurzaam initiatief – gebiedsgerichte aanpak’).