Workshop “Energiedemocratie: de klimaatcrisis als kans voor een nieuwe economie?”

Op 6 en 7 december 2019 werd de Conferentie “De stad van morgen” georganiseerd, in Hart voor de K-buurt. Tijdens 1 van de workshops stond ons GroenGas-verhaal centraal, met name hoe wij de vergister Publiek-Civiel-Privaat willen gaan organiseren. Immers, de omschakeling van een centraal fossiel systeem naar een decentraal duurzaam systeem biedt allerlei kansen. Rechtvaardig, democratisch, met vernieuwende modellen van lokale opwek en lokaal eigenaarschap van de energy commons! Samen kijken we naar inspirerende steden zoals Barcelona, Plymouth en Wolfhagen, en ook dichter bij huis, in Bronckhorst bijvoorbeeld. En: hoe we dat in Amsterdam willen doen natuurlijk! De centrale vraag: hoe kunnen we groots anders denken én doen, met als Casus Gaasperdams GroenGas. Het werd een boeiende sessie met 35 mensen en veel bijval! Zie hier de presentatie van projectleider Anne Stijkel.