GAASPERDAMS GROEN GAS – wat is dat?

“Gaasperdams GroenGas”….. Eigenlijk: “GroenGasQuickFit”, of zelfs: “Gaasperdam SLIM naar QuickFit Aardgasvrij!”.

“Amsterdam gaat voor klimaatneutraal in 2050”. Een groep bewoners van Gaasperdam wilde dat ook, maar dan wel circulair, eerlijk en voor iedereen. En daarom schreven we namens Stichting Cocratos een projectvoorstel. Dat is in mei 2019 gehonoreerd door de gemeente met 150.000 Euro subsidie. Het gaat om een tweejarige verkenning van de derde weg naar Aardgasvrij (naast warmtenet en all-electric), samen met partners. In de projectformulering, in december 2108 al, was de bedoeling volstrekt duidelijk:  voor alle bewoners van Gaasperdam, huur-koop, arm-rijk, met 13.000 woningen. Een stevige ambitie…..!! Kort gezegd: Groengas gemaakt uit onze eigen poep, dankzij speciale bacterien in een hogedrukvergister, aangevuld met QuickFit-maatregelen aan ons huis om ons gasverbruik met 50% terug te brengen (met hybride warmtepomp, zonnepanelen en kierdichting). En naast de grote vergister voor onze poep willen we ook minivergisters voor onze GFE. Dus “nix afval: grondstof!” Dat is  nou circulair. Lees er elders meer over: https://gaasperdamsgroengas.nl/actueel/.

Alsof dat nog niet stevig genoeg was, hebben we naast de energietransitie ook de sociale en democratische transitie voor ogen. Hoe integraal kun je zijn?  Cocratos trekt dit bewonersgestuurd project, maar we doen het voor 100% SAMEN met Partners als gemeente, !Woon, Waternet, SEN, Bareau en Zuiderlicht! We noemen het integrale project dus kortweg “Gaasperdams GroenGas”, maar is dus veel meer dan dat…

Lees verder op: OVER GAASPERDAMS GROEN GAS

NIEUWS

Lees verder op de pagina ACTUEEL

AGENDA

Bekijk de volledige agenda op de pagina ACTUEEL