DRAGERS

Dit project “Gaasperdam SLIM naar QuickFit Aardgasvrij” (zie projectaanvraag) is een product van vele Partners! Lees er hieronder meer over. Hier is het allemaal mee begonnen. Maar …… inmiddels zijn we weer een aantal jaren verder EN een groot Europees project rijker, waar we van 2021-2023 met nog veel meer partners mee aan de slag zijn. Zie link

 

Cocratos

Stichting Cocratos is de initiator en drager/trekker van dit Gaasperdamse GroenGasproject. Dit project is volledig in lijn met de doelstelling die de stichting sinds haar oprichting in 2006 waarmaakt: kraamkamer voor vernieuwende duurzaamheidsconcepten, vanuit de optiek van transitiekunde en bewustzijnsonderzoek. Daarbij vatten we duurzaamheid breed op: sociaal- economisch -ecologisch, en zetten bij voorkeur in op meervoudige waardecreatie. Waar het kan, werken wij daarbij samen met andere partners om zo  – vanuit cocreatie – meer impact te creëren Lees er meer over op de site van www.cocratos.nl.

!Woon

!Woon heeft van de gemeente Amsterdam de opdracht gekregen om het partcipatietraject in het aardfgasvrij worden van de stad te ondersteunen. Dan ligt Partnerschap met hun volledig voor de hand, nietwaar? Download de intentieverklaring.

Waternet

Waternet is voor de gemeente Amsterdam verantwoordelijk voor de rioolwaterzuivering. Dat doen zij op Westpoort middels aerobe vergisting. Bij dat proces komt echter veel CO2 vrij. Als uit riool GroenGas gewonnen zou kunnen worden EN ook nog eens de CO2 afgifte voorkomen kan worden, dan zou dat enorme milieuwinst kunnen opleveren EN de circulaire economie een stap dichterbij brengen. Download de intentieverklaring.

Bareau

Bareau is de ontwikkelaar van de AHPD-technologie, een innovatieve hogedruk-GroenGasvergistingstechniek. Deze techniek zou geweldige kansen kunnen bieden voor een wijk als Gaasperdam waar warmtenet en all-electric minder efficiënt zijn. maar de methodiek is tot op heden niet op zo grote schaal uitgeprobeerd. Daarom willen we het samen met de andere partners open EN kritisch uittesten en monitoren in Gaasperdam, want we zullen in Amsterdam alle zeilen moeten bijzetten om de klimaatneutrale opgave te realiseren. Lees er meer over op www.bareau.nl.  Download de intentieverklaring.

Zuiderlicht

Cooperatie Zuiderlicht is een heel natuurlijke Partner in dit project, omdat we niet alleen groengas winnen, maar ook maatregelen aan de huizen moeten treffen om onze warmtevraag te verminderen. Zuiderlicht helpt met ‘collectief zon op dak’. Zij wil ook een centrale rol spelen in het ‘collectief in eigendom’ nemen van de Groengasvergister, z.d.d. er sprake is van open en eerlijke zeggenschapsverhoudingen. Lees er meer over op  www.zuiderlicht.nu Download de intentieverklaring.

Stichting Samen Energie Neutraal

Stichting Samen Energie Neutraal is de bedenker van het concept GroenGas QuickFit: 50% besparen op gas door huisaanpassingen (met hybride warmtepomp, zonnepanelen en kierdichting), de rest van de gasbehoefte dekken met GroenGas  uit riool + GFE.  Zij hebben hiervoor ook een BZK-subsidie binnengehaald om het concept uit te testen in Boven Pekela voor 600 woningen. Lees er meer over op hun site www.samenenergieneutraal.nl.  Download de intentieverklaring.

Gemeente Amsterdam

De gemeente is Partner in dit project in velerlei opzicht. Ze heeft om te beginnen in mei 2019 het tweejarig projectvoorstel gehonoreerd met 150.000 Euro. Daarnaast werken ambtenaren mee vanuit verschillende afdelingen en invalshoeken: Team Aardgasvrij, ontwikkelbuurt Gaasperdam, het Ingenieursbureau, de afdeling Afval en grondstoffen, WPI/sociaal domein ZO, democratische vernieuwing. Het streven is om de vergister, als die er komt, in gezamenlijk eigendom te nemen, om op die manier maximale betrokkenheid en maximale spreiding van risico’s te bereiken. Download de voorlopige Intentie verklaring die de gemeente met verschillende afdelingen in mei 2020 heeft opgesteld t.b.v. de grote RVO MOOI(voor)aanvraag (=Missie gedreven onderzoek ontwikkeling en innovatie, 2021-2024).