Over quickfit

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far quickfit has created 55 blog entries.

27 maart 2022: DAG Russisch GAS

We delen onze warmte: solidair met elkaar EN met Oekraïne!

Kom naar de Energieke Markt!

De aanleiding: 14 % Russisch gas? Daar willen we van af. We maken een bescheiden ‘move’ van gas naar elektrisch. Hybride denken!

Ervaringen van buurtbewoners met Infraroodpanelen al vast even zien en horen? Zie hier.

27 maart 2022: DAG Russisch GAS2022-03-25T21:56:15+00:00

Tweejarig project Gebiedsgericht SLIM (2021-2023) gehonoreerd!

Tweejarig project Gebiedsgericht SLIM (2021-2023) gehonoreerd!

Terwijl we met GroenGas op alle mogelijke manieren nog bezig zijn in Gaasperdam, van klein naar groot, middels (1) GFE inzamelen op 20 plekken in de wijk, en (2) minivergister voor ‘swill’ van bedrijven achter de Groene Hub, op weg naar de grote GroenGas-hogedrukvergister met als input alle riool in Gaasperdam, hebben we een projectvoorstel “Gebiedsgericht SLIM” ingediend bij REACT-EU. En dat is gehonoreerd!

Hoor en zie er meer over in het promofilmpje of lees de verkorte versie elders! Duidelijk is dat we niet meer alleen mikken op ‘de derde weg naar aardgasvrij, maar ook op de 1e (restwarmte of aquathermie) of de 2e (all-electric), en bovenal op een mix van sociale, democratische en technische transitie.

 

Tweejarig project Gebiedsgericht SLIM (2021-2023) gehonoreerd!2021-11-16T20:58:38+00:00

De minivergister is er inmiddels: 4e Donut-Deal op komst…!

Verwacht: de 4e Donut Deal!

Het beeld is er al, de tekst voor de 4e Donut Deal is nog in wording …. Vol verwachting klopt ons hart!

Een minivergister, en meer dus…. De minivergister (voluit: cfrc-biodigester; zie https://circ.energy) voor Groente-, Fruit- en Etensresten – afval van de Groene Hub zelf, en ‘swill’ van de omliggende restaurants en winkels – staat sinds 16 februari 2021 op het schoolplein van de Groene Hub.  Helaas mag hij dan nog niet meteen in werking, want – hoe sympathiek en kleinschalig ook- er rust een vergunningplicht op, is ons inmiddels gebleken.  Maar het verhaal kunnen we nu dus al wel vertellen….

Een Deal met 10 Partners, 7 issues van ‘de binnenkant van de Donut’, en 5 van ‘de buitenkant’:

En door afval als waardevolle grondstof (voor GroenGas en plantenvoeding, oa. voor een eetbare speelplaats bij de Groene Hub) te zien, kunnen we niet alleen geld verdienen aan duurzaam doen, maar nu ook met elkaar (bedrijven, bewoners, kinderen, ouders) de openbare ruimte schoon houden en daarmee meteen ook ratten overlast voorkomen! Er zijn er in het najaar van 2020 in korte tijd 56 gevangen en het is nu aanzienlijk stiller; de overlast is er al af! Zie er meer van in bijgaande Presentatie.

Wat is een Donut Deal?

Een Donut Deal is een mooie praktische vertaalslag van ‘de Donut Economie van Kate Raworth’: zie voor een introductie in de Donut Economie: https://www.kateraworth.com/animations/ . Een Donut Deal is een set van werkafspraken tussen twee of meer organisaties die samen in een complexe maatschappelijke opgave tenminste 1 thema van ‘de buitenkant’ (het ecologisch plafond) en tenminste 3 thema’s van ‘de binnenkant’ (het sociaal fundament) integraal aanpakken. Zo kom je (een gebied, een organisatie, bedrijven, mensen) meer en meer ‘in de donut’; gezond en wel, goed voor mens en aarde!

Meer weten over hoe het loopt met de 1e 3 Deals? Zie https://groenehub.org/donut-deals/

De minivergister is er inmiddels: 4e Donut-Deal op komst…!2021-02-21T05:48:28+00:00

Komt er een minivergister in Gaasperdam?

Komt er een minivergister in Gaasperdam?

GroenGas in Gaasperdam: we werken aan 1 grote hogedrukvergister voor heel Gaasperdam sinds mei 2019, maar dat vraagt wat meer tijd. Om het vuurtje brandende te houden pakten we de kans die zich onverwacht voordeed. Met een CirC-minivergister voor het verwerken van GFE (Groente, Fruit- en Etensresten). Uit 50 kg GFE kan 15 m3 GroenGas gemaakt worden. Hoe mooi is dat?

Komt er een minivergister in Gaasperdam?2020-11-05T11:07:07+00:00

Mee-oogsten van Zonnestroom van kinderdagverblijf in Gaasperdam

Mee-oogsten van Zonnestroom op kinderdagverblijf

22 oktober 2020: Cooperatie Zuiderlicht komt samen met Cooperatie de Groene Hub met een aanbod van mee-delen in zonnestroom via een prachtige financieringsconstructie. Voor eenmalig 1 Euro kan jij als bewoner van Gaasperdam 15 jaar lang meedelen in de oogst! De 1 ct korting die je krijgt per kilowatt uur kan bij gemiddeld gebruik van 3500 kWh oplopen tot een winst van 35 Euro per jaar. En dat 15 jaar lang. Wie wil hier niet aan meedoen: goed voor je portemonnee EN goed voor het milieu. SLIM ‘van samen’! Vooral voor mensen die geen eigen dak hebben (bv huurders) of geen geld om te investeren hebben. Dit heet met een mooi woord; Postcoderoos 2.0. Geef jee snel op via Zuiderlicht, want wr is nogal wat belangstelling voor! Lees er meer over op de site van Cooperatie Zuiderlicht: https://www.zuiderlicht.nu/portfolio-item/kinderdagverblijf-in-gaasperdam/

Mee-oogsten van Zonnestroom van kinderdagverblijf in Gaasperdam2020-11-05T11:06:04+00:00

collectieve inkoop zonnepanelen en spouwmuurisolatie

Collectieve inkoop zonnepanelen en spouwmuurisolatie

Collectieve inkoop van zonnepanelen en (spouwmuur/vloer-)isolatie, bovenal voor grondgebonden woningen, met name van eigenaren. Medio juni ontvangt iedere bewoner van Gaasperdam hier een brief over, en in september nogmaals. NB: voor huurders kan dit ook wel, maar dan moet je met je verhuurder/woningcorporatie overleggen over de mogelijkheid van ZAV (Zelf Aangebrachte Voorzieningen).

We doen deze collectieve inkoop in het kader van het project “Gaasperdam SLIM naar QuickFit Aardgasvrij”. Daarin focussen we op de QuickFit-oplossingen voor de huizen die op GroenGas willen, maar bij de collectieve inkoop is dat geen issue. Iedereen die nog geen zonnepanelen heeft kan nu zijn kans grijpen! We doen deze collectieve actie samen met het Regionaal Energie Loket en met de gemeente. Het Regionaal Energie Loket (zie regionaalenergieloket.nl) heeft veel ervaring met collectieve inkoop, die doet ook de voorselectie van bedrijven en installateurs, alsook de nazorg. Verwacht niet dat de prijzen enorm veel lager zijn dan als je het zelf regelt. Het belangrijkste is dat je zo op een fijne manier ontzorgd wordt.

Hierbij de brief over de online meeting voor Gaasperdammers op 1 juli a.s. om 19.30 uur (voor wie niet kan: op 2 juli gaat het alleen over zonnepanelen, voor de Bijlmer). Graag vantevoren opgeven bij martin@groenehub.org. Ook voor vragen kun je bij Martin terecht, bv. als je de panelen of de isolatiemaatregelen middels de gunstige gemeentelijke energielening wil gaan financieren. Wat je aan aflossing moet betalen is minder dan dat je op je energierekening bespaart! Hij houdt spreekuur op dinsdagen en donderdagen tussen 14 en 16 uur.

De collectieve inkoop-‘happening’ zou eerder al op 7 mei jl. plaatsvinden; door de Corona hebben wij niet gekozen voor online, maar voor uitstel, omdat veel mensen toen nog dusdanig door de Corona in hun bestaanszekerheid geraakt waren en nog zijn, dat dit niet het moment leek om over dit soort grote uitgaven te willen/kunnen nadenken. Nu gaan we alsnog voor de online aanpak EN hebben we ook de termijn verlengd: intekenen kan tot begin november. Hou deze site in de gaten!

Ondertussen is de collectieve inkoop afgerond en is er een mooi verslag over verschenen. Klik hier.

collectieve inkoop zonnepanelen en spouwmuurisolatie2021-01-13T19:42:21+00:00

10 en 12 juni: Online sessies over Donut-Deals: wie volgt?

10 en 12 juni: Online sessies over Donut-Deals: wie volgt?

Met inspirerende bijdragen van “de Groene Hub”, met onze 3 Donut-Deals, ontwikkeld in onze kraamkamer Stichting COCRATOS. Alvast meer over het achtergrondverhaal  weten van de Donut-Deals, ‘in context’? Lees hier.

10 juni: Nieuw West editie via New Metropolis, online via ZOOM.

Meld je hier aan: https://www.newmetropolisnieuwwest.amsterdam/programmas/2020/6/10/de-donut-voor-nieuw-west 

12 juni,  Pakhuis de Zwijger:

https://dezwijger.nl/programma/de-donut-voor-stadsmakers. Kijk de sessie terug. Dan hoor je meer over de kracht van Donut-Deal: https://youtu.be/lpj384xoTfE. Zie ook de eerdere uitzendingen Pakhuis de Zwijger in april jl. over Amsterdam Donutstad en over de Donut-economie in het algemeen: https://www.youtube.com/watch?v=Xa36HD40-Pw.

10 en 12 juni: Online sessies over Donut-Deals: wie volgt?2020-06-23T14:46:33+00:00
Laad meer berichten